Vi gör skor med lång livslängd

Att göra produkter med lång hållbarhet ger den enskilt största positiva inverkan på vårt klimat. Genom att fokusera på skornas egenskaper och på deras livslängd tar vi ett vidare grepp och ser på produkternas hela sammanhang i miljön istället för att bara se på tillverkningsprocessen.

På Polecat arbetar vi för att göra slitstarka och hållbara skor som får en så lång livslängd som möjligt. Vi vill att våra skor ska kunna användas i så många olika miljöer och sammanhang som möjligt. Vi vill inte bara reducera CO2 utsläppen kraftigt utan även påverka andra områden där våra produkter på något sätt påverkar klimatet. Därför försöker vi följa skornas miljöpåverkan från början till slut.

Ett sätt att göra våra skor så användbara som möjligt är att vi ofta utrustar dom med ett GORE-TEX membran. Membranet gör så att skorna kan släppa igenom luft och kondens och samtidigt vara 100% vattentäta. På så sätt kan dom användas med samma höga bekvämlighet, under lång tid, i många olika typer av väder. GORE-TEX använder sig av en metod för att mäta skornas miljöpåverkan under hela dess livstid. Metoden kallas LCA, Life Cycle Assasment och beskrivs i denna film:  https://www.youtube.com/watch?v=iD-m6qBij8Q&feature=emb_rel_end                         

Alla Polecat skor är utrustade med slitsulor av gummi. Gummisulorna ger inte bara ett utmärkt grepp på olika underlag utan även en hög slitstyrka. På så sätt får skorna en mycket lång livslängd även när dom används varje dag. 

Våra mål

För att bidra till ett bättre klimat så ser vi hela tiden över våra arbetsmetoder och försöker minska vår energikonsumtion, minska vår vattenkonsumtion och minimera våra CO2 utsläpp. Vi på Polecat har en lång erfarenhet av att tillverka skor. Vi följer förståss olika internationella regler som finns. T.ex. gällande arbetsförhållanden (Code of conduct) och gällande kemikalier (Reach).

Utöver dessa så har vi valt att aktivt arbeta med 5 av FN´s 17 globala miljömål.

HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vi vill säkerställa att produkterna tillverkas på ett hållbart sätt och att människor använder produkterna på ett ansvarsfullt vis och är varsamma med jordens resurser. Detta förlänga produkternas livslängd och förbättra resurseffektiviteten.

Bild lånad från https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA

Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling. Vi vill öka tillgången till rent vatten genom att minimera utsläpp av farliga kemikalier och material. Genom att minska vår kemiska påverkan bidrar vi till att förbättra vattenkvaliteten och skapar därmed förutsättningar för en hållbar förvaltning av jordens vattenresurser.

Bild lånad från https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

Vi vill främja en stabil, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt med produktiva anställningar och anständiga arbetsvillkor för alla. Vi och våra samarbetspartners ska arbeta ansvarsfullt för rättvisa arbetsförhållanden och en säker arbetsmiljö.

Bild lånad från https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

HAV OCH MARINA RESURSER

Haven täcker 70% av jordens yta. Hur världens hav mår påverkar det globala systemet som gör jorden bebolig för mänskligheten. Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år. Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Därför vill vi vara med och skydda naturresurser i form av vatten och marint liv, samt förebygga och avsevärt minska alla typer av föroreningar i havet.

Bild lånad från https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA


Vi vill minimera vår medverkan till klimatförändringar för att kunna bromsa den globala temperaturökningen och för att stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror i världen.

Bild lånad från https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/